Sunday Worship Times: 9:50AM & 5PM

Sunday Bible Study 9AM

Wednesday Bible Study 7pm

Audio Sermons

Gary Buxton Homecoming I May 7 2017 AM

Gary Buxton Homecoming II May 7 2017 PM

Doug Tibbits may 14 2017 AM

Doug Tibbits May 14 2017 PM

Art Smith May 21 2017 AM

Art Smith May 21 2017 PM

Art Smith May 22 2017

Art Smith May 23 2017

Art Smith May 24 2017

Tony Pulliam May 28 2017 AM

Tony Pulliam May 28 2017 PM

Tony Pulliam June 4 2017 AM

Tony Pulliam June 11 2017 AM

Doug Tibbits June 11 2017 PM

Tony Pulliam June 18 2017 AM

Jeff Heitman June 18 2017 PM

Jeff Heitman June 25 2017 AM

Doug Tibbits June 25 2017 PM

‍‍‍Doug Tibbi‍‍‍‍‍‍ts July 2 2017 AM‍‍‍

Jeff Heitman July 2 2017 PM

Tony Pulliam July 9 2017 AM‍‍‍‍‍‍

Tony Pulliam July 9 2017 PM‍‍‍‍‍‍